Kadra Pedagogiczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wielosława Chalusiak
mgr Aldona Kozień
mgr Ewa Merk 
mgr Izabella Pietras
mgr Anna Sokołowska 
mgr Monika Stankowska
mgr Bogusława Sygulska 
mgr Joanna Terka
mgr Edyta Tuzikiewicz

mgr Izabela Warchulińska 
mgr Grażyna Zasempa 
mgr Monika Sieroń


Język polski

mgr Iwona Bogusławska
mgr Dorota Orłowska

mgr Joanna Popielska
mgr Justyna Gajewska
mgr Anna Makagon


Język angielski

mgr Małgorzata Leśniak
mgr Elżbieta Lewandowska
 

mgr Magdalena Moraczewska
mgr Monika Chalusiak
mgr Justyna Gajewska


Język niemiecki

mgr Katarzyna Cinkowska 
mgr Renata Karolińska 

Muzyka

mgr Magdalena Dworak 

Plastyka

mgr Aleksandra Ciuba

Technika

mgr Irena Ławniczek

Historia

mgr Agnieszka Jurczenia
mgr Jolanta  Dolecińska
mgr Izabella Cecotka


Przyroda

mgr Magdalena Alama 
mgr Ewa Ortyl


Biologia

mgr Magdalena Alama 

Geografia

mgr Anna Majewska


Matematyka

mgr Małgorzata Kujawska 

mgr Anna Szala
mgr Ewa Wiecha
mgr Katarzyna Tołkacz


Fizyka


mgr Renata Dąbrowska

Chemia

mgr Adrianna Kamińska

Informatyka

mgr inż. Barbara Woźniakowska
 
Wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Śpiewak 
mgr Monika Wnuk
mgr Kamil Wasilewski

mgr Anna Wasilewska
mgr Kamil Wędrak
mgr Grzegorz Sobut
mgr Joanna Kisiel


Religia

mgr Anetta Adamczyk
mgr Izabella Cecotka 

mgr Czesław Czajka
mgr Jan Jakimiuk
mgr Teresa Rytych
mgr Anna Kafar 


Pedagog

mgr Laura Piekarska 
mgr Katarzyna Kuban

Nauczyciele świetlicowi

mgr Wioletta Dziadczyk 
mgr Katarzyna Kaźmierczak
mgr Joanna Muszyńska 

mgr Anna Baryła
mgr Beata Jakóbczak


Nauczyciele bibliotekarze

mgr Ewa Śnioch 
mgr Iwona Trzepadłek