Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =


KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020


 

KLASY TERMIN TEMATYKA
klasy I 06.09.2019r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, dane osobowe, organizacja roku szkolnego,
zakres wymagań, model ucznia
klasy II - IV 10.09.2019r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, organizacja sprawdzianu po klasie III, wybór Rad Oddziałowych
klasy V - VIII 11.09.2019r. godz.17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
organizacja egzaminu po klasie VIII, wybór Rad Oddziałowych
klasy I - VIII 12.09.2019r. godz.18.30 Zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych - wybory Rady Rodziców Szkoły
klasy I - VIII 22.10.2019r. godz.17.00  Konsultacje rodziców
klasy I - VIII 19.11.2019r. godz. 17.00 Konsultacje rodziców
klasy I - IV 10.12.2019r. godz.17.00 Zebranie informacyjne
klasy V - VIII 09.12.2019r. godz.17.00 Zebranie informacyjne
klasy I - VIII 04.02.2020r.
godz. 17.00 kl. I-IV
godz. 18.00 kl. V-VIII
 Zebranie śródroczne
klasy I - VIII 25.02.2020r. godz. 17.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VIII 24.03.2020r. godz. 17.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VIII 28.04.2020r. godz. 17.00 Konsultacje rodziców
klasy I - IV 19.05.2020r. godz.17.00 Zebranie informacyjne
klasy V - VIII 20.05.2020r. godz.17.00 Zebranie informacyjne