Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019

KLASY TERMIN TEMATYKA
klasy I 06.09.2018 r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, dane osobowe, organizacja roku szkolnego,
zakres wymagań, model ucznia
klasy II - III 11.09.2018 r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, organizacja sprawdzianu po klasie III, wybór Rad Oddziałowych
klasy IV - VIII 10.09.2018 r. godz.17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, wybór Rad Oddziałowych
klasy I - VIII 12.09.2018 r. godz.18.30 Zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych - wybory Rady Rodziców
klasy I - VIII 09.10.2018 r. godz. 17.00-18.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VIII 06.11.2018 r. godz. 17.00-18.00 Konsultacje rodziców
klasy I - IV 27.11.2018 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne
klasy V - VIII 28.11.2918 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne
klasy I - VIII 04.12.2018 r. godz. 17.00-18.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VIII 29.01.2019 r.
godz. 17.00 (klasy I-IV)
godz. 18.00 (klasy V-VIII)
Zebranie śródroczne
klasy I - VIII 05.03.2019 r. godz. 17.00-18.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VIII 02.04.2019 r. godz. 17.00-18.00 Konsultacje rodziców
klasy V - VIII 13.05.2019 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne
klasy I - IV 14.05.2019 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne