Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =


KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020


 

KLASY TERMIN TEMATYKA
klasy I 06.09.2019r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, dane osobowe, organizacja roku szkolnego,
zakres wymagań, model ucznia
klasy II - IV 10.09.2019r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, organizacja sprawdzianu po klasie III, wybór Rad Oddziałowych
klasy V - VIII 11.09.2019r. godz.17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, wybór Rad Oddziałowych
klasy I - VIII 12.09.2019r. godz.18.30 Zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych - wybory Rady Rodziców
klasy I - VIII 22.10.2019r.
godz.17.00 
godz. 18.00 
Konsultacje rodziców
klasy I - VI   Konsultacje rodziców
klasy I - IV   Zebranie informacyjne
klasy V - VIII   Zebranie informacyjne
klasy I - VIII   Konsultacje rodziców
klasy I - VIII   Zebranie śródroczne
klasy I - VIII   Konsultacje rodziców
klasy I - VIII   Konsultacje rodziców
klasy V - VIII   Zebranie informacyjne
klasy I - IV   Zebranie informacyjne