Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018

KLASY TERMIN TEMATYKA
klasy I 07.09.2017 r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, dane osobowe, organizacja roku szkolnego,
zakres wymagań, model ucznia
klasy II - III 12.09.2017 r. godz. 17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, organizacja sprawdzianu po klasie III, wybór Rad Oddziałowych
klasy IV - VII 11.09.2017 r. godz.17.00 Zebranie inauguracyjne, organizacja roku szkolnego, zakres wymagań,
model ucznia, wybór Rad Oddziałowych
klasy I - VII 15.09.2017 r. godz.18.00 Zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych - wybory Rady Rodziców
klasy I - VII 10.10.2017 r. godz. 17.00 - 18.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VII 14.11.2017 r. godz. 17.00 - 18.00 Konsultacje rodziców
klasy IV - VII 12.12.2017 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne
klasy I - III 13.12.2017 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne
klasy I - VII 13.02.2018 r. godz. 17.00 i 18.00 Zebranie śródroczne
klasy I - VII 13.03.2018 r. godz. 17.00 - 18.00 Konsultacje rodziców
klasy I - VII 10.04.2018 r. godz. 17.00 - 18.00 Konsultacje rodziców
klasy IV - VII 14.052018 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne
klasy I - III 15.05/2018 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne