Obiady

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
 
02.04.2020r.
 


Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów!

 
Łódzki Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w okresie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych, w których stołówka jest nieczynna i dziecko nie może spożywać posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Od dnia 01.09.2019r., roku obowiązują nowe zasady regulowania opłat za obiady i wydawania posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 16 (Załącznik do pobrania).


Od dnia 06.09.2019r., uczniowie klas I-III jedzą obiady od godziny 11.20 do godziny 11.40. Uczniowie klas starszych IV-VIII jedzą obiady od godziny 11.40 do godziny 11.50 i od godziny 12.35 do godziny 12.50. Obiady wydawane są również w trakcie zajęć lekcyjnych dla uczniów, którzy nie mają w tym czasie lekcji.Opłatę za obiady należy dokonywać w formie przelewu rodziców na konto szkoły po uzgodnieniu kwoty należności z kierownikiem świetlicy p. W. Dziadczyk.


Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Krakowskie Przedmieście 11
97-300 Piotrków Trybunalski

GETIN BANK
Nr konta:
73 1560 0013 2327 1662 7000 0004
W tytule proszę wpisać:
Zapłata za obiady ucznia/uczennicy (imię i nazwisko, klasa) za miesiąc ....... 2019r.


Marzec 2020
22 obiady x 4zł =88 zł
Płatność do 10 marca 2020r.


 


 

Załączniki artykułu